Bewust Samen Beter

Onze gezamenlijke bedrijfsfilosofie van waaruit wij – Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet – dagelijks ons werk doen. Samen slimmer, beter, sneller en goedkoper werken door processen continu te verbeteren.

Bezoek onze website
Groenendijk PGN Bouw
Bezoek onze website
De Kwaasteniet

Een werkklimaat waarin we continu zoeken naar verbetering.

Bewust Samen Beter is onze bedrijfsfilosofie waarbij het creëren van klantwaarde op basis van continu verbeteren centraal staat. De actuele verbetermethodieken zoals LEAN, Six Sigma en PDCA worden hierbij toegepast.

Bewust Samen Beter creëert een bedrijfscultuur waarin onze drie kernwaarden; kennisdeling, innovatie en realiserend vermogen op elk niveau tot bloei komen. Een werkklimaat waarin continu verbeteren en het managen van wederzijdse verwachtingen leidend zijn.

Bewust Samen Beter betekent ook dat wij duurzame samenwerking in de gehele keten aangaan. Samen aan het roer bij vastgoedopgaven met als doel het verkorten van bouwtijden en het verhogen van kwaliteit en rendement.

Wij zoeken verbinding in de gehele keten.

Groenendijk PGN Bouw

Tel. 078 – 651 49 49
E-mail. info@gdkw.nl

De Kwaasteniet

Tel. 078 – 617 97 75
E-mail. info@gdkw.nl

Groenendijk PGN Bouw & De Kwaasteniet 2018
Ontwerp en realisatie: Only the Brave

Bezoek onze website
Groenendijk PGN Bouw

Bewust Samen Beter

Onze gezamenlijke bedrijfsfilosofie van waaruit wij – Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet – dagelijks ons werk doen. Samen slimmer, beter, sneller en goedkoper werken door processen continu te verbeteren.

Bezoek onze website
De Kwaasteniet

Een werkklimaat waarin we continu zoeken naar verbetering.

Wij zoeken verbinding in de gehele keten.

Groenendijk PGN Bouw

Tel. 078 – 651 49 49
E-mail. info@gdkw.nl

Bewust Samen Beter is onze bedrijfsfilosofie waarbij het creëren van klantwaarde op basis van continu verbeteren centraal staat. De actuele verbetermethodieken zoals LEAN, Six Sigma en PDCA worden hierbij toegepast.

Bewust Samen Beter creëert een bedrijfscultuur waarin onze drie kernwaarden; kennisdeling, innovatie en realiserend vermogen op elk niveau tot bloei komen. Een werkklimaat waarin continu verbeteren en het managen van wederzijdse verwachtingen leidend zijn.

Bewust Samen Beter betekent ook dat wij duurzame samenwerking in de gehele keten aangaan. Samen aan het roer bij vastgoedopgaven met als doel het verkorten van bouwtijden en het verhogen van kwaliteit en rendement.

Wij zoeken verbinding in de gehele keten.

De Kwaasteniet

Tel. 078 – 617 97 75
E-mail. info@gdkw.nl

Groenendijk PGN Bouw & De Kwaasteniet 2018 | Ontwerp en realisatie: Only the Brave